8/1/10

20 años no es nada


Estupenda mostra (ho dic jo, sí senyor) que inclou còmics, il.lustracions i esbossos de vint anys de professió

El proper dijous dia 14 de gener s'inaugura una exposició d'ampli calat sobre la meva trajectòria. S'hi mostra obra des del 1989 al 2009, vint anys de professió. Hi ha originals de diversos llibres il.lustrats, material publicat i inèdit, pàgines de còmic de tota mena, col.laboracions per a suplements de premsa, diverses sèries i personatges varis, múltiples esbossos, i fins i tot matrius de xilografia amb varies proves d'artista de gravats recents.
La mostra s'inaugura a les 19:00 h, al Centre Cultural de la Caixa de Terrassa (Rambla d'Egara, 340, a Terrassa). S'hi arriba fàcilment si pugeu per la Rambla de Terrassa des de l'estació dels FGC (a deu minuts); o bé des de l'estació de la Renfe i baixeu pel carrer Cervantes fins a la Rambla (també a deu minuts).
Del 14 de gener al 14 de març de 2010. De dilluns a divendres: de 9 a 14 h i de 16 a 21 h. Dissabtes, diumenges i festius: de 12 a 14 h i de 18 a 21 h.
Repeteixo: inauguració a les set del vespre, aquest mateix 14 de gener... No us la perdeu! A més, hi ha catàleg, amics!!!Estupenda muestra (lo digo yo, pues si) que incluye cómics, ilustraciones y bocetillos de veinte años de profesión

El próximo jueves dia 14 de enero se inaugura una exposición de amplio calado sobre mi trayectoria. Se muestra obra desde 1989 al 2009, veinte años de profesión. Hay originales de diversos libros ilustrados, material publicado e inédito, páginas de cómic de todo pelaje, colaboraciones para suplementos de prensa, diversas series y personajes varios, múltiples bocetos, e incluso planchas para xilografía con varias pruebas de artista de grabados recientes.
La muestra se inaugura a las 19:00 h, en el Centre Cultural de la Caixa de Terrassa (Rambla d'Egara, 340, en Terrassa). Se llega fácil subiendo por la Rambla de Terrassa desde la estación de los FGC (a diez minutos); o bien desde la estación de la Renfe y bajando por la calle Cervantes hasta la Rambla (también a diez minutos).
Del 14 de enero al 14 de marzo del 2010. De lunes a viernes: de 9 a 14 h y de 16 a 21 h. Sábados, domingos y festivos: de 12 a 14 h y de 18 a 21 h.
Repito: inauguración a las siete de la tarde, este mismo 14 de enero... ¡No os la perdáis! ¡¡¡Y hay catálogo, amigos!!!Marvelous sample (I say it, yeah) that it includes cómics, illustrations and sketches of twenty years of profession

Next Thursday, the 14th of January an exhibition of wide openwork is inaugurated on my trajectory. Work appears from 1989 until 2009, twenty years of profession. There are originals of diverse picture books, released and unpublished material, pages of cómic of any hair, collaborations for supplements of press, diverse series and personages several, multiple sketches, and even woods for xylography with several artist proofs of recent engravings.
The sample will be inaugurated at 19:00 hs, in the Centre Cultural of Caixa de Terrassa (Rambla d'Egara, 340, in Terrassa). It goes over easily raising the Rambla of Terrassa from the station of the FGC (to ten minutes); or from the station of the Renfe and going down for the street Cervantes up to the Rambla (also to ten minutes).
From January 14 until March 14, 2010. From Monday until Friday: from 9 to 14 h and from 16 until 21 hs. On Saturdays, Sundays and festive: from 12 to 14 h and from 18 until 21 hs.
I repeat: opening at seven o'clock in the afternoon, on the same January 14... Do not get lost it! and there is catalog, friends!!!